Mål: B 2501-22

”Anförandet i fullmäktige” NJA 2023 s. 246

Prejudikat

Ett uttalande som har gjorts inom ramen för en debatt i en politisk församling har ansetts inte vara straffbart som hets mot folkgrupp.