Mål: B 5836-22

”Glassplittret i väskan” NJA 2023 s. 265

Prejudikat

Tillämpningen av strafflindringsgrunderna i 29 kap. 5 och 5 a §§ brottsbalken när en tilltalad har medverkat till utredningen av någon annans brott och till följd av uppgiftslämnandet riskerar att bli utsatt för allvarliga brott.