Mål: Ö 857-22

”Makesamtycket” NJA 2022 s. 913

Prejudikat

Ett samtycke från en make till försäljning av den andra makens fastighet har inte ansetts kunna ligga till grund för beviljande av lagfart för ett förvärv genom gåva. Bristen på makesamtycke har föranlett fortsatt vilandeförklaring.