Mål: T 7840-22

”Kränkningen före lagändringen” NJA 2023 s. 362

Prejudikat

Bestämmelsen om kränkningsersättning i 5 kap. 6 § skadestånds­lagen ändrades den 1 juli 2022. Ersättning för en kränkning som skedde före ikraftträdandet ska bestämmas utifrån den ersättningsnivå som, enligt vedertagen rättspraxis vid domstillfället, gäller för sådana äldre ersättningsfall.