Mål: T 4187-22

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål angående umgänge med barn där det görs gällande att det finns en bortföranderisk. (Göta hovrätt, mål T 3792-21)