Mål: T 1569-19

”Investeringsavtalet” NJA 2022 s. 965

Prejudikat

En skiljedom rörande en tvist om ett s.k. EU-internt investeringsavtal har förklarats ogiltig, eftersom det sätt på vilket skiljedomen tillkommit ansetts uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige.