Mål: T 4709-22

”Vinhandeln på internet”

Prejudikat

Ett danskt aktiebolag har marknadsfört alkoholdrycker och genom e-handel sålt vin till konsumenter i Sverige. Köparna har erbjudits leverans till Sverige med en transportör som det danska bolaget anlitat. Bolaget var ett helägt dotterbolag till ett svenskt aktiebolag och köpte tjänster av det bolaget avseende bl.a. ekonomi, it och kundtjänst. Bolagen har ansetts inte bedriva detaljhandel i strid med den svenska alkohollagen och har inte förbjudits att marknadsföra alkoholdryckerna.