Mål: Ö 5978-21

”AstraZenecas tilläggsskydd” NJA 2022 s. 1051

Prejudikat

Klagan över domvilla. Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?