Mål: Ö 4116-22

”Husqvarnas skiljeavtal” NJA 2023 s. 437

Prejudikat

En skiljeklausul i ett ramavtal har utgjort rättegångshinder i en tvist om ett senare träffat avropsavtal.