Mål: B 6172-21

”Fentanylstölden” NJA 2023 s. 9

Prejudikat

En narkossköterska har dömts till sex månaders fängelse för att hon på arbetet stulit och innehaft narkotikaklassade läkemedel. Vid straffmätningen har beaktats bl.a. att hon förlorat sin anställning och varit underkastad prövotid enligt patientsäkerhetslagen.