Mål: B 2659-22

"Fruktkniven" NJA 2023 s. 560

Prejudikat

Gränsdragningen mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel.