Mål: Ö 7818-21

”Anståndsfristen” NJA 2023 s. 3

Prejudikat

Om en komplettering ges in innan en anståndsfrist för att komplettera ett överklagande har löpt ut, är det ofta lämpligt att domstolen kontaktar den som fått anstånd för att säkerställa att denne verkligen slutfört sin talan genom den ingivna kompletteringen. Frågan om det utgör grovt rättegångsfel att – utan en kontakt med den som fått anstånd – avgöra målet innan anståndsfristen har löpt ut får avgöras utifrån vilka krav på materiell processledning som kunde ställas på domstolen i den aktuella situationen.