Mål: T 3654-22

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om återvinning i konkurs. I målet aktualiseras frågan om vilken värderingstidpunkt som ska tillämpas när det som ska återföras till konkursboet inte längre finns i behåll (partiellt prövningstillstånd). (Hovrätten för Övre Norrland, mål T 894-21)