Mål: Ö 8346-22

”Unionsmedborgaren och preskriptionshindret” NJA 2023 s. 255

Prejudikat

En unionsmedborgare som eftersökts enligt en europeisk arresteringsorder har vid tillämpning av vägransgrunden avseende preskription jämställts med en svensk medborgare.