Mål: Ö 3646-22

”Skadeståndstalan efter konkursen” NJA 2023 s. 21

Prejudikat

Efter att en konkurs avskrivits har ett konkursbo ansetts inte ha behörighet att väcka en skadeståndstalan mot tredje man.