Mål: B 8084-22

"A-traktorn som ändrats" NJA 2023 s. 509

Prejudikat

En A-traktor som ändras så att den inte längre uppfyller de grundläggande villkor som gäller för en A-traktor anses återigen vara en bil. En förare som inte har den körkortsbehörighet som krävs för bil kan därmed göra sig skyldig till olovlig körning.