Mål: Ö 1026-22

”Partens egna arbete”

Prejudikat

En fysisk person har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.