Mål: Ö 1026-22

”Partens egna arbete” NJA 2023 s. 94

Prejudikat

En fysisk person har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.