Mål: T 6909-22

”Baltic Cable” NJA 2023 s. 830

Prejudikat

Redaransvar enligt sjölagen. Även fråga om skadeståndsansvar till följd av kvalificerad grov vårdslöshet.