Mål: T 8042-21

”Foxhouse Holding” NJA 2023 s. 779

Prejudikat

Tillåtligheten av vinstutdelning i ett aktiebolag med hänsyn till beloppsspärren och försiktighetsregeln. Även fråga om förutsättningarna för att föra en fullgörelsetalan om bristtäckningsansvar mot styrelseledamot i samma process som talan om återbäringsskyldighet mot mottagaren av utdelningen.