Mål: T 6912-22

"Gårdsstödet" NJA 2023 s. 576

Prejudikat

Hovrätten avgjorde mot svarandens vilja ett tvistemål utan huvudförhandling. Med beaktande av målets karaktär, att svaranden saknade ombud och att någon förhandling inte hölls i tingsrätten har det inte ansetts obehövligt med huvudförhandling i hovrätten.