Mål: B 8385-22

"Promessas bokföring" NJA 2023 s. 523

Prejudikat

Vid bedömning av rättskraftens omfattning har underlåtenhet att upprätta en årsredovisning ansetts inte avse samma gärning som underlåtenhet att löpande bokföra affärshändelser eller att bevara räkenskapsinformation.