Mål: T 4964-22

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande omprövning av trafikskadeersättning. I målet aktualiseras frågan om betydelsen av en tidigare preskriberad omprövningsfordran vid bedömningen av om det uppkommit en ny väsentlig förändring i de ekonomiska förhållandena och vid bedömningen av vilken ersättning den försäkrade har rätt till vid omprövning av livränta. (Hovrätten för Västra Sverige, mål T 6177-21)