Mål: Ö 327-23

”XML-filen” NJA 2023 s. 498

Prejudikat

En tingsrätts beslut att inte lämna ut en XML-fil i verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande överklagas till hovrätten.