Mål: B 3692-22

”Den positiva utvecklingen” NJA 2023 s. 1118

Prejudikat

Val av påföljd när en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation.