Mål: B 5193-22

”Den avklippta fotbojan” NJA 2023 s. 956

Prejudikat

En person åtalades för hindrande av elektronisk övervakning avseende ett utvidgat kontaktförbud. Han hade i Norge avlägsnat den elektroniska utrustningen och därmed hindrat att den elektroniska övervakningen i Sverige kunde fortgå. Den brottsliga effekten har ansetts inträffa i Sverige och svensk domstol har därför varit behörig att döma över brottet.