Mål: B 6607-22

Prövningstillstånd

Målet gäller förverkande av övervärde i en fastighet såsom värdet av utbyte av brottslig verksamhet. (Hovrätten för Västra Sverige mål B 4993-22)