Mål: Ä 6104-22

”Boutredningsmannens bedömning” NJA 2023 s. 761

Prejudikat

Att en boutredningsman under en pågående boutredning tar ställning i en tvistig fråga som har betydelse för kommande arvskifte utgör i sig inte grund för entledigande.