Mål: Ö 5686-22

”Den verkställda genomsökningen” NJA 2023 s. 143

Prejudikat

Det förhållandet att ett beslut om genomsökning på distans har verkställts hindrar inte en prövning i Högsta domstolen, om det är nödvändigt för att tillgodose ett prejudikatbehov.

(Frågan avgjord av Högsta domstolen i dess helhet och antecknad i Högsta domstolens minnesbok.)