Mål: Ö 5012-22

”Advokaten och den personliga relationen” NJA 2023 s. 187

Prejudikat

En advokat som hade en nära personlig relation med en person åtog sig att vara offentlig försvarare för denne. Advokaten har därigenom åsidosatt sina plikter som advokat. Omständigheterna har bedömts som synnerligen försvårande och advokaten har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.