Mål: Ä 1076-23

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör invändning mot verkställighet. I målet aktualiseras frågan om ett bodelningsavtal utgör ett skriftligt fordringsbevis som enligt 3 kap. 21 § första stycket utsökningsbalken kan hindra verkställighet. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, Ä 4682-22)