Mål: Ö 5686-22

”Den okända lagringsplatsen” NJA 2023 s. 231

Prejudikat

Beslut om genomsökning på distans får meddelas även om den eftersökta informationen kan vara lagrad i utlandet.