Mål: Ö 93-23

”DNA-släktforskningen” NJA 2023 s. 977

Prejudikat

Inom ramen för en faderskapstalan har det förordnats om rättsgenetisk undersökning med hjälp av humanbiologisk vävnad från en avliden och begravd person. Hänsyn har tagits till att den som söker sin identitet och sitt ursprung har ett starkt intresse av att få ökad klarhet om faderskapet. Det har vägts in att det har saknats andra möjligheter att få fram uppgifter som kan läggas till grund för prövningen av faderskapsfrågan.