Mål: T 7701-22

”Well Dressed” NJA 2023 s. 1093

Prejudikat

Tillämpning av bestämmelserna om medansvar i aktiebolagslagen. Särskilt fråga om värdering av varulager i en kontrollbalans­räkning. Även frågor om bevisbörda och beviskrav.