Mål: T 7701-22

Prövningstillstånd

Målet gäller personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt aktiebolagslagen. Frågan är främst hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas vid beräkning av bolagets egna kapital för upprättandet av en kontrollbalansräkning. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 332-22)