Mål: Ö 6196-22

”Brottsmisstankarna och försvararkostnaden” NJA 2023 s. 964

Prejudikat

Den tilltalades skyldighet att ersätta staten för kostnaden för offentlig försvarare har satts ned med hänsyn till att den tilltalade inledningsvis var misstänkt för mer omfattande brottslighet än han sedermera åtalades och dömdes för. Nedsättningen har grundats på en skälighetsbedömning, eftersom det inte varit möjligt att särskilja försvararkostnaderna för olika brottsmisstankar.