Mål: T 486-23

"PFAS" NJA 2023 s. 916

Prejudikat

Fråga om höga halter av PFAS i blodet ska anses utgöra ett sådant fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada.