Mål: B 1762-23

”Utlämningshäktningen II” NJA 2023 s. 411

Prejudikat

Proportionalitetsprincipen har inte hindrat fortsatt häktning i ett utlämningsärende.