Mål: B 7397-22

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats i ytterligare ett mål som gäller prövningen av om det vid valet av påföljd finns förutsättningar att frångå en presumtion för fängelse med hänsyn till främst en förbättrad personlig eller social situation för den tilltalade (jfr HD:s mål B 2977-22 och B 3692-22). (Svea hovrätt, mål B 2892-21)