Mål: B 7397-22

”Den ingripande behandlingsplanen” NJA 2023 s. 1086

Prejudikat

Påföljden för narkotikabrott har bestämts till skyddstillsyn med kontraktsvård. Det förhållandet att den planerade behandlingen framstår som mer ingripande än vad som behövs för att motsvara det alternativa fängelsestraffet har inte ansetts utgöra något hinder mot att välja den påföljden.