Mål: B 1937-23

NJA 2023 s. 869

Prejudikat

Rättegångsfel. Den tilltalade åtalades för våldtäkt mot barn. Hovrätten fann att det handlande som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen var styrkt, men att den sexuella handling som den tilltalade genomfört med målsäganden inte var jämförlig med samlag. Den tilltalade frikändes eftersom åklagaren inte hade yrkat ansvar för något annat brott. Det har stått klart att en alternativ straffbestämmelse kunnat vara tillämplig. Hovrätten har därför ansetts vara skyldig att med parterna ta upp frågan om bestämmelsens tillämplighet och pröva gärningsbeskrivningen mot den.