Mål: P 2334-23, Ö 7708-22

”Liljeholmsbadet” (I) och ”Kokhuset på Hållen” (II) NJA 2023 s. 883

Prejudikat

Klagorätt vid rivningslov. Organisationer med huvudsakligt ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen har ansetts berörda av ett beslut om rivningslov på ett sådant sätt att de har haft rätt att överklaga beslutet (I). Skyddet för kulturmiljön utgör ett sådant allmänt intresse som inte kan anses beröra en granne i egenskap av fastighetsägare och denne kan därför inte grunda klagorätt med hänvisning till det intresset (II).