Mål: Ö 6962-22

”Hovrättens förvaltarskapsprövning” NJA 2023 s. 904

Prejudikat

Anordnande av förvaltarskap. Kravet på att höra den enskilde muntligen i högre instans.