Mål: Ä 2885-23

”Naked Juicebar” NJA 2023 s. 1067

Prejudikat

Fråga om det har funnits hinder mot att verkställa en skiljedom avseende parts skyldighet att ersätta motparten för skiljedomskostnader i form av skiljemannaarvode och avgift till ett skiljedomsinstitut.