Mål: Ö 1801-23

”De gemensamma inteckningarna” NJA 2023 s. 1079

Prejudikat

Frågan om en ny ägare kan överta en tidigare ägares talan i ett överklagat domstolsärende ska bedömas mot bakgrund av den rättsverkan som det överklagade beslutet har i förhållande till den som vill träda in i ärendet.