Mål: B 3014-23

”Dödsorsaken”

Prejudikat

Orsakssamband inom straffrätten. Det är tillräckligt att det handlande som läggs den tilltalade till last har utgjort en bidragande orsak till en effekt som krävs för straffansvar. Det krävs inte att handlandet varit den enda orsaken till följden eller att det varit huvudorsaken.