Mål: T 3408-23

Prövningstillstånd

Målet gäller frågan om ett villkor om förseningsavgift i ett konsumentkreditavtal ska anses oskäligt mot konsumenter och om näringsidkaren därför ska förbjudas att använda villkoret (jfr 3 § lagen [1994:1512] om avtalsvillkor i konsumentförhållanden samt 1 och 6 §§ lagen [1981:739] om ersättning för inkassokostnader m.m.). (Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, mål PMT 13691-21)