Mål: Ö 3746-23

Prövningstillstånd

Tingsrätten frikände en person från ett åtal för grovt penningtvättsbrott, avslog åklagarens förverkandeyrkande av en personbil och hävde beslaget av bilen. Sedan åklagaren överklagat tingsrättens dom har hovrätten, i avvaktan på prövningen av skuldfrågan, beslutat att bilen återigen ska tas i beslag, då bilen skäligen kan antas komma att förklaras förverkad på grund av brott. Målet i Högsta domstolen gäller bland annat förutsättningarna för beslag i överrätt efter en frikännande dom i underrätt. (Svea hovrätt, mål B 4019-23)