Mål: P 2513-22

”Åkers Runö” NJA 2023 s. 642

Prejudikat

Proportionalitetsprövning vid beslut om detaljplan. Även fråga om hänsyn ska tas till byggrätt enligt äldre detaljplan.