Mål: Ä 822-23

"Tandvårdsskulden" NJA 2023 s. 662

Prejudikat

Anstånd under pågående utmätning i lön.