Mål: Ö 4578-22

”Ombudens covid” NJA 2023 s. 654

Prejudikat

En kärande i ett mål om umgänge hade kallats att inställa sig personligen vid huvudförhandling för att höras i bevissyfte. Sedan ombudet anmält hinder mot huvudförhandling beslutade tingsrätten att i stället använda den utsatta tiden för att planera den fortsatta handläggningen. Eftersom det därmed inte skulle hållas något förhör med käranden, kunde den processuella påföljd som angetts i kallelsen och som var kopplad till förhöret inte göras gällande. Kärandens personliga frånvaro från sammanträdet kunde därför inte leda till att käromålet förföll.