Mål: B 3534-23

”Det avbrutna näringsförbudet”

Prejudikat

När hänsyn ska tas till ett tillfälligt näringsförbud som avbrutits, ska domstolen först bedöma näringsförbudets längd och därefter som huvudregel avräkna tid för det tillfälliga förbudet. Den förbudstid som detta leder till ska anges i domslutet.