Mål: B 6770-22

Prejudikat

En viss sexuell handling har bedömts utgöra våldtäkt med hänsyn till att handlingen till sin karaktär och det sätt som den utfördes på skilt sig tydligt från det övriga sexuella handlande som målsäganden frivilligt deltog i.